Гэр бүлийн бизнесийн 3% нь л дөрөв дэх үе хүртлээ тэсдэг