Ерөнхийлөгч аж үйлдвэржилтийн "автор" нь байгаасай