ЗГ ИРГЭДИЙГ ОРОН СУУЦЖУУЛАХ ХӨТӨЛБӨРӨӨСӨӨ УХРАВ УУ?