Монголчуудтай болгоомжтой түншлэхийг дипломатууд нь анхааруулах болов