Монголчууд гадаадад аялахдаа гаднынхнаас $79 илүү үрдэг

Аялал жуулчлалын сурталчилгааг зардал багатай, үр дүнтэй хийхийг цаг үе шаардаж байна. Эс бөгөөс монгол жуулчдын гадаадад аялдаг зардал нэмэгдсэнээр аялал жуулчлалын салбарын алдагдал зузаарах эрсдэлтэй.