A

Жижиг

A

Дунд

A

Том

СЭТГҮҮЛЧ

A

Жижиг

A

Дунд

A

Том

Эдийн засаг, уул уурхай, улс төрөөр дагнан мэдээ, мэдээлэл нийтлэн уншигчдад хүргэдэг Засгийн газрын мэдээ сонин ХМХ нь Сэтгүүлч таныг ажилд урьж байна.

Гүйцэтгэх үүрэг:
Мэдээний эх сурвалжид үндэслэн цаг үеийн мэдрэмжтэй, сэтгүүлзүйн шаардлагуудыг хангасан нийтлэл бэлдэх.
Нийгэмд шаардагдаж буй өнцгөөс харж нийтлэлүүд бичих, цаг үеийн байдлыг оновчтойгоор сурвалжлах.

Боловсролын хувьд тавигдах шаардлага:
Холбогдох чиглэлийн Бакалавр эсвэл түүнээс дээш зэрэгтэй.
Улс төр, эдийн засаг, уул уурхайн чиглэлээр мэдлэгтэй байх.
Эдийн засаг, Уул уурхай болон Улс төрийн мэдээллийг төлөвлөж, эрэл хайгуул хийж боловсруулж, төлөвлөсөн хугацаанд багтан нийтлэл бичих чадвартай байх.