Хятадын төр стратегийн салбаруудад барьцаа ахиулж байна.