Хүчирхийллийн хажуугаар чимээгүй өнгөрөх нь түүнд гар бие оролцож байгаагаас ялгаагүй