Хөлбөмбөгийн ДАШТ дотоодын компаниудад өгөөжөө өгнө