A

Жижиг

A

Дунд

A

Том
http://zgm.mn/post/1514/

Өвлийн улиралд Улаанбаатарын бохир агаарыг салхи л туудаг.

 0 сэтгэгдэл

A

Жижиг

A

Дунд

A

Том
http://zgm.mn/post/1514/

A

Жижиг

A

Дунд

A

Том

Хахир өвөлд ч хөлгийн хүч цуцахгүй

 0 сэтгэгдэл

A

Жижиг

A

Дунд

A

Том

Тамхи таны санхүүг үнстэйгээ хамт хийсгэж, эрүүл мэндийг утаатайгаа хамт сордог.

 0 сэтгэгдэл

A

Жижиг

A

Дунд

A

Том

Үдшийн Улаанбаатарын нэгэн төрх

 0 сэтгэгдэл

A

Жижиг

A

Дунд

A

Том

Ертөнцийн түмэн өнгөний нэг нь өвөл.

 0 сэтгэгдэл