“Засгийн газрын мэдээ сонин” нь Монголын анхны олон улсын стандарт бүхий үндэсний өдөр тутмын сонин бөгөөд 2014 оны 11 дүгээр сараас өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй хэвлэгдэн гарч байна. Манай хамт олон 2015 оны гуравдугаар улирлаас эхлэн дэлхийд нэр хүндээрээ тэргүүнд эрэмбэлэгддэг, олон улсын санхүү, бизнес мэдээллийн “Financial Times” сониныг албан ёсны эрхтэйгээр гаргаж эхэлсэн. Ингэснээр бүхий л салбарын мэдээлэл, дүн шинжилгээ бүхий даацтай мэдээллийг хамгийн ойрын эх сурвалжаас Монголын уншигчид эх хэлээрээ хүлээн авах боломжтой болсон юм. Бид уншигчдадаа чанартай нийтлэл, шинэлэг контент хүргэх чиглэлд анхаарч, зарим залуу болон ахмад туршлагатай уран бүтээлчидтэй хамтран ажиллаж байна.
Эдийн засгийн хүндрэлтэй энэ нөхцөл байдалд манай сонины захиалгын тоо тасралтгүй нэмэгдэж байна. Тухайлбал, “Засгийн газрын мэдээ” сонины цахим хувилбар болох Ubinfo.mn-д хандах захиалагчдын тоо байнга нэмэгдэж, үндсэн захиалагчдын тоо нийт 27000 дөхөж өссөн. Манай сонины уншигчдын дийлэнхийг улс төрийн шийдвэр гаргагчид, бизнесийн удирдах албан тушаалтнууд, дунд болон түүнээс дээш орлоготой, худалдан авах чадвар сайтай хүмүүс бүрдүүлж байна.